• Địa chỉ: 183 Quang Trung, TT. Chư Ty, Đức Cơ, Gia Lai
  • Tư vấn: 0911 765 222 
  • Báo hỏng: 1800 1166
  • Email: ad.vnptgroup@gmail.com