SIM VINAPHONE

SIM D120G

Dung lượng : 2GB /ngày
Nội mạng: 1500 phút gọi di động nội mạng VNPT
( Miễn phí dưới 10 phút )

Ngoại mạng: 50 phút ngoại mạng / Tháng

Giá: 720.000đ

Hạn Dùng: Chu kỳ sử dụng: 360 ngày
Đăng ký

SIM VD149 (12T)

Dung lượng : 4GB/ngày (hết tốc độ cao dừng truy cập)
Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 30 phút (Tối đa 1.500 phút) + 200 SMS nội mạng 

Ngoại mạng: 200 phút ngoại mạng / Tháng

Giá: 800.000đ

Hạn Dùng: Chu kỳ sử dụng: 360 ngày
Đăng ký

SIM VD149

Dung lượng : 4GB/ngày (hết tốc độ cao dừng truy cập)
Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 30 phút (Tối đa 1.500 phút) + 200 SMS nội mạng 

Ngoại mạng: 200 phút ngoại mạng

Giá: 150.000đ (Giá 150.000đ đã bao gồm khuyến mãi tháng đầu tiên)

Hạn Dùng: Chu kỳ sử dụng: 30 ngày
Đăng ký

SIM D500

Dung lượng : 60GB 
Nội mạng: Không có

Ngoại mạng: Không có

Giá: 400.000đ

Hạn Dùng: Chu kỳ sử dụng: 360 ngày
Đăng ký